Mặt bằng tổng thể và mặt bằng chi tiết dự án Đảo Kim Cương

Dự án Đảo Kim Cương được thiết kế bao gồm 6 tòa tháp:

💠   Tháp Briliiant

💠   Tháp Maldives

💠   Tháp Bora Bora

💠   Tháp Hawaii

💠   Tháp Canary

– Tháp Bahamas

Copyright 2019 © dao-kim-cuong-diamond-island
tai-bang-gia