Mặt bằng căn hộ Tòa Bora Bora dự án Đảo Kim Cương Quận 2

Mặt bằng Tòa Bora Bora

🔰  Tháp Bora Bora có 261 căn hộ  

🔰  Mật độ xây dựng 10 căn/sàn, với

🔰  Các loại hình căn hộ: 1 phòng đến 3 phòng ngủ, Pool Villas, Garden Villas và Sky Villas.

🔰  Chiều cao tháp đươc thiết kế cao 29 tầng

🔰  Diện tích căn hộ từ 53m2 đến 469m2.

1. Mặt bằng tổng thể dự án Đảo Kim Cương

Mặt bằng tổng thể dự án Đảo Kim CươngMặt bằng tổng thể dự án Đảo Kim Cương

 

 

2. Mặt bằng tầng điển hình tòa Bora Bora dự án Đảo Kim Cương

 

 

Mặt bằng tầng điển hình tòa Bora Bora dự án Đảo Kim Cương

 

3.  Mặt bằng chi tiết căn hộ tòa Bora Bora 

 

Mặt bằng chi tiết căn hộ tòa Bora Bora dự án Đảo Kim CươngMặt bằng chi tiết căn hộ tòa Bora Bora dự án Đảo Kim CươngMặt bằng chi tiết căn hộ tòa Bora Bora dự án Đảo Kim Cương

 

Copyright 2019 © dao-kim-cuong-diamond-island
tai-bang-gia