Thông tin đầy đủ về tổng thể mặt bằng Tòa Hawaii Đảo Kim Cương

Mặt bằng Tòa Hawaii Đảo Kim Cương

🔰  Tòa tháp Hawaii gồm có 177 căn hộ, cao 25 tầng 

🔰  Có 177 căn hộ bao gồm: căn 1PN-3PN, Pool Villas, Garden Villas và Sky Villas

🔰  Diện tích căn hộ từ 55m2 – 450 m2  

1.  Mặt bằng tổng thể dự án Đảo Kim Cương

  Mặt bẳng tổng thể dự án Đảo Kim CươngMặt bẳng tổng thể dự án Đảo Kim Cương

 

2. Mặt bằng tầng điển hình Tòa Hawaii

Mặt bằng tầng điển hình Tòa Hawaii

3.  Mặt bằng chi tiết căn hộ tòa Hawaii

Mặt bằng chi tiết căn hộ tòa Hawaii

Mặt bằng chi tiết căn hộ Tòa Hawaii

 

Mặt bằng chi tiết căn hộ tòa HawaiiMặt bằng chi tiết căn hộ tòa HawaiiMặt bằng chi tiết căn hộ tòa HawaiiMặt bằng chi tiết căn hộ tòa Hawaii

Copyright 2019 © dao-kim-cuong-diamond-island
tai-bang-gia