Mặt bằng tổng thể và chi tiết từng căn hộ tòa Maldives Đảo Kim Cương

Mặt bằng Tòa Maldives

🔰  Chiều cao tháp được thiết kế cao 29 tầng

🔰  Loại căn hộ: từ 1 - 4 PN, Pool Villas, Garden Villas và Sky Villas

🔰  Diện tích căn hộ:  từ 54.95 m2 - 434.18 m2.

1.  Mặt bằng tổng thể dự án Đảo Kim CươngMặt bằng tổng thể dự án Đảo Kim CươngMặt bằng tổng thể dự án Đảo Kim Cương

 

2.  Mặt bằng tầng điển hình tòa Maldives

Mặt bằng tầng điển hình Tòa Maldives

3.  Mặt bằng chi tiết căn hộ tòa Maldives

Mặt bằng Tòa MaldivesMặt bằng Tòa MaldivesMặt bằng Tòa MaldivesMặt bằng Tòa MaldivesMặt bằng Tòa MaldivesMặt bằng Tòa MaldivesMặt bằng Tòa MaldivesMặt bằng Tòa MaldivesMặt bằng Tòa MaldivesMặt bằng Tòa MaldivesMặt bằng Tòa Maldives

Copyright 2019 © dao-kim-cuong-diamond-island
tai-bang-gia