Mặt bằng Tòa Altaz. Cập nhật đầy đủ mặt bằng chi tiết tòa.

Mặt bằng Tòa Altaz

 

Tòa Altas bao gồm các loại hình căn hộ như sau:

⚡ Sky Loft:  3PN duplex với tổng diện tích 132,55m2 được thiết kế song lập, và có lõi thang máy riêng biệt.

⚡ Sky Villa: 4PN có tổng diện tích 181m2  với  4PN được thiết kế đơn lập

⚡ Tòa Sky Mansion: với 4Pn đơn lập với tổng diện ích 239m2 được thiết kế đơn lập, view trực diện sông Sài Gòn, trung tâm thành phố

💠  Mặt bằng tổng thể Feliz En Vista

Mặt bằng tổng thể Feliz En Vista

💠  Mặt bằng tầng điển hình Tòa Altaz

Mặt bằng Tòa AltazMặt bằng Tòa Altaz

💠  Mặt bằng chi tiết căn tầng chẵn và căn thông tầng

Mặt bằng tòa Altaz

Mặt bằng tòa AltazMặt bằng tòa AltazMặt bằng tòa AltazMặt bằng tòa Altaz

Mặt bằng tòa AltazMặt bằng tòa Altaz

💠  Mặt bằng chi tiết căn tầng lẻ

Mặt bằng tòa AltazMặt bằng tòa AltazMặt bằng tòa AltazMặt bằng tòa Altaz

Copyright 2019 © feliz-en-vista
tai-bang-gia