Mặt bằng các căn offitel của các tháp dự án The Sun Avenue

Mặt bằng căn Offitel các tòa dự án The Sun Avenue

 

🔶  Mặt bằng tổng thể dự án The Sun Avenue

 

Mặt bằng tổng thể The Sun Avenue

🔶  Mặt bằng căn Offitel tầng điển hình các tháp dự án The Sun Avenue

Mặt bằng The Sun AvenueMặt bằng The Sun Avenue

Mặt bằng The Sun Avenue

Mặt bằng The Sun AvenueMặt bằng The Sun AvenueMặt bằng The Sun AvenueMặt bằng The Sun AvenueMặt bằng The Sun Avenue

Copyright 2019 © thesunavenue-vn
tai-bang-gia