Thông tin mặt bằng và giá bán Tháp 8 The Sun Avenue

Mặt bằng Tháp 8 The Sun Avennue

 

🔹  Tháp 8 được thiết kế chủ yếu là các căn hộ offitel

🔹  Diện tích nhỏ chỉ từ 37 m2 - 51 m2.

🔹  Mật độ các căn hộ trên sàn là 13 căn/sàn

🔶  Mặt bằng tổng thể dự án The Sun Avennue

 

Mặt bằng tổng thể The Sun Avenue

🔶  Mặt bằng tầng điển hình The Sun Avennue

 

Mặt bằng The Sun AvenueMặt bằng The Sun Avenue

Copyright 2019 © thesunavenue-vn
tai-bang-gia